You Can Pay Online  
234th Season

Mikhailovsky Symphony Orchestra

Orchestra

Conductors• Daniele Rustioni• Karen Durgarian• Stanislav Kochanovsky• Mikhail Pabuzin


• Alexey Nyaga


Artistic management

Managers of the orchestra

• Vladimir Vulikh
• Maxim Volkov


MusiciansFirst Violin
Igor Romanyuk
Vladislav Gluz
Alexander Shmelev
Tatiana Tokareva
Maxim Sakharov
Alexander Shulrufer
Natalia Ivanova
Maria Gipp
Suren Markaryan
Mikhail Kozerukov
Tatiana Shvyrova
Natalia Kravchenko
Petr Sobolev
Maria Vodenkova
Lyudmila Baranova
Svetlana Bedran
Tatiana Polezhaeva
Boris Maley
Olga Mikhailovskaya
Konstantin Irshay
Marina Begletsova
Alexey Bulychev


Second Violin
Berch Markaryan
Irina Pogodina
Lyudmila Burykina
Victoria Belyaeva
Nadezhda Rodionova
Alexander Shestakov
Alexandra Grigoryeva
Marina Nagovitsyna
Alexey Fedulov
Konstantin Gusev
Vladislav Novikov
Olga Lvova
Marina Zolotilina


Viola
Elena Yurchuk
Igor Makarov
Natalia Govorova
Elena Glukhova
Stanislav Valutov
Sofia Mezheninova
Tatiana Nikolaeva
Alexander Burykin
Irina Zhirnova
Georgy Sheve
Galina Lovchikova
Tatiana Bersen


Cello
Elena Sergeeva
Vadim Messerman
Evgeny Ulyanov
Yulia Gerasimova
Irina Molokina
Daniil Solomonik
Omar Bayramov
Sergey Repin
Lyudmila Smirnova
Viktor Nuller
Elena Svyatoslavskaya
Ekaterina Yukhneva


Contrabass
Oleg Bedran
Igor Propishchin
Vladimir Vulikh
Evgeny Zhelezovsky
Yury Povolotsly
Lyudmila Puzinovskaya
German Zhelezovsky
Roman Larkov
          Flute
Igor Rodionov
Elena Sazonova
Alexey Sobolev
Elena Terskaya
Sergey Likhachev
Mayya Dorofeeva
Irina Levchenko


Oboe
Evgeny Pestov
Petr Danilov
Mikhail Nemchenko
Natalia Makarova
Artemy Makarov


Clarinet
Maxim Nebalzin
Vladimir Skrylev
Maxim Volkov
Alexey Grebnev
Oleg Frolov


Fagott
Mikhail Krasnov
Miroslav Romanchak
Anatoly Andreev
Yury Lyubimov


Horn
Vladimir Antonov
Vyacheslav Lebedev
Boris Zilbergerts
Andrey Afanasyev
Sergey Alexandrov
Oleg Korenchuk
Yury Klemin
Sergey Antonov


Trumpet
Dmitry Valevin
Dmitry Makarov
Konstantin Stukov
Anatoly Sakharov
Alexander Sergeev
Vitaly Sergeev
Timur Shtukmeyster


Trombone
Kirill Lobikov
Oleg Korolev
Alexander Korolev
Evgeny Vasilyev
Boris Ivanov
Rostislav Petrov


Tuba
Alexander Tomashevsky
Sergey Kochkin


Percussion
Konstantin Matsuev
Alexey Noskov
Alexander Kim
Alexey Nesvit
Dmitry Smirnov
Ildus Yarullin
Sergey Bormotov
Dmitry Sverbikhin


Harp
Elena Arkhipova
Tatiana Lavrova
Ramunya Sakalauskaite


Piano
Marianna Domnikova

Mariinsky Theatre:
1 Theatre Square
St. Petersburg
Mariinsky-2 (New Theatre):
34 Dekabristov Street
St. Petersburg
Mariinsky Concert Hall:
20 Pisareva street
St. Petersburg

To make an order, please use mobile version of our website - buy tickets from any smartphone

BEFORE YOU LEAVE...
Enter now for your chance to win a Mariinsky Backstage Tour for 2 !
An error occured. Please, try again.
You're In!
Now you are participating in the drawing of amazing Mariinsky Backstage Tour for 2!